● توزيع جغرافيايي: هندوستان و به طرف جنوب شرقي آسيا تا اندونزي.

● اندازه : 30 سانتي متر

● جيره ي غذايي: پلت(گرانول يا دانه كوچك) يا غذاي نرم، همراه با ميوه و غذاهاي زنده مثل كرم(مرغ مينا قادر به خوردن دانه نيست و بايد غذاي نرم در اختيار آن قرار گيرد)

●پرندگان نابالغ : ساكت تر آرامتر مي باشند و فاقد ريش هستند(ريش، چين خوردگي پوستي است كه در زير منقار پرندگان ديده مي شود) ريش فقط در پرندگان بالغ ديده مي شود.

● تعيين جنسيت : جنس نر و ماده كاملا شبيه يكديگر هستند؛ فقط جنس نر معمولا ريش بزرگتري دارد كه محسوس است.

● وي‍‍‍‍‍‍ژگي و جذابيتهاي پرنده : طبيعت بسيار فعال و شادابي دارد و توانايي آن در تقليد صداهاي مختلف فوق العاده است. با وجودي كه گونه هاي مختلفي تحت عنوان مرغ مينا ناميده مي شوند،تنها ميناي گريترهيل و تحت گونه هاي آن، مثل نژاد جاوان بزرگ، جزو پرندگان ارزشمند محسوب مي شوند. توانايي تقليد صداي ميناي گريترهيل و تحت گونه هاي آن خيلي بيشتروبهترازساير گونه هاي مرغ مينا است

نگهداري مرغ مينا وقت زيادي مي طلبد، چرا كه قفس اين پرنده را بايد به طور مرتب و كامل تميز كرد. روزنامه اي كه در كف قفس اين پرنده قرار داده مي شود، بايد هر روز و يا حتي دو بار در روز تعويض شود.

ميله ي داخل قفس اين پرنده نيز بايد به طور مرتب شسته و تميز گردد امكانات و وسايل لازم براي آبتني روزانه ي مرغ مينا نيز بايد در قفس پرنده فراهم باشد. براي اين منظور، مي توان از يك كاسه ي سفالي كه در كف قفس پرنده قرار داده مي شود، استفاده كرد. همچنين، مي توان هنگام آبتني پرنده قسمت جلوي قفس را با يك ورقه ي پلاستيكي تميز پوشاند تا از خيس شدن موكت و فرش و ديگر اثاثيه ي منزل جلوگيري به عمل آيد.

مرغ مينا طبيعتا پرنده ي جسور و فعالي است و بر خلاف بسياري از طوطيها، اصلا خجالتي نيست. مرغ ميناي جوان را گاهي دهان باز نيز مي نامند، چرا كه اين پرنده خيلي زود به خوردن غذا از دست صاحب خويش عادت مي كند و در اين حالت، در حالي كه دهان خود را باز كرده است، انتظار غذا را مي كشد. پرهاي مرغ مينا در اواخر عمر مي ريزند، بدون آنكه مجددا جايگزين شوند. به عبارت ديگر، دچار ريزش پر مي گردد.

مرغهاي مينا، بخصوص مرغهاي ميناي پير را بويژه در ماههاي فصل زمستان، بايستي در دماي معتدلي نگهداري نمود تا دچار لرزش و اشكالات تنفسي نگردند.

مرغ مينا به طور طبيعي حساسيت كمتري در مقايسه با طوطيها دارند و به همين علت، با تغيير محيط زندگي، كمتر دچار ناراحتي و افسردگي مي شوند. در واقع، احتمالا اين پرندگان هيچ واكنش نا مناسبي پس از تغيير

محيط زندگي از خود نشان نمي دهند. تنها اشكال اساسي در رابطه با خريد مرغ ميناي سخنگو آن است كه سن پرنده در هنگام خريد قابل تخمين نيست. علاوه بر آن، پرندگان بالغ نه تنها گرانتر از پرندگان جوانتر

هستند، بلكه هيچ تضميني وجود ندارد كه پرنده ي بالغ خريداري شده اهلي باشد. از آنجايي كه مرغ مينا معمولا نسبت به اكثر طوطيها عمر كوتاهتري دارد و به عنوان مثال فقط تعداد اندكي از آنها بيش از 15 سال زندگي مي كنند، بهتر است كه يك مرغ ميناي جوان خريداري كنيد.

جيره هاي غذايي مخصوص مرغهاي مينا پرورش دهندگان مرغهاي زينتي، مرغ مينا را در گروه پرندگان منقار نرم دسته بندي مي كنند؛ اما اين اصطلاح به جاي آنكه نشاندهنده ي وضعيت منقار پرنده باشد، بيشتر نشانگر عادتها و رفتارهاي غذايي اين پرنده است.

مرغ مينا، نه ميتواند دانه بخورد و نه نيازي به استخوان ماهي مركب و سنگريزه دارد. اين پرنده، فقط غذاي مخصوص پرندگان نرم را كه در حال حاضر در بسته بنديهاي مختلف و متعدد در بازار يافت مي شود، مصرف مي كند. بعضي از غذاها را مي توان بلافاصله پس از باز كردن بسته ي حاوي مواد غذايي مصرف كرد؛ در خالي كه تعداد ديگري از اين غذاها را بايد پيش از مصرف با آب مخلوط نمود. به خاطر داشته باشيد كه اگر مرغ ميناي شما مدتي است با يكي از انواع غذاهاي مخصوص پرندگان منقار نرم تغذيه مي شود و به آن عادت كرده است، هيچ گاه به طور ناگهاني غذايش را تغيير ندهيد، چرا كه اين كار سبب بروز ناراحتي و اختلالات شديد در دستگاه گوارش پرنده خواهد شد. تغيير جيره ي غذايي مرغ مينا بايد به تدريج صورت گيرد تا دستگاه گوارش پرنده فرصت كافي براي هماهنگي و عادت كردن به جيره غذايي جديد داشته باشد؛ بدين ترتيب از بروز اثرات نامطلوب تغيير جيره غذايي نيز كاسته مي شود

چگونه از''ماهي قرمز''نگهداري كنيم ؟

سالانه ميليونها قطعه ماهى قرمز بين اسفند تا  فروردين كشته مى‌شوند.بسياري از ماهى‌هايى كه خانواده‌ها براى ايام عيد خريدارى كرده و به منازل خود مى‌برند ماهى‌هايى سكته كرده و يابيمار هستند كه به دنبال رعايت نكردن بهتر وضع حال آنها وضعيت آنها شديد تر شده و از بين مي روند. اين ماهي‌ها در حين انتقال به دليل تكان هاى شديد سكته كرده و درصد قابل توجهى از آنها مى ميرند. بقيه آنها نيز در خانه خريداران بدليل بيماري ، عدم دادن تغذيه ي صحيح ، وجود تفاوت دمايي بالاي آب هنگام تعويض آب ويا وجود كلردرآب از بين مي‌رونددر حالي كه مي توانستيم با ملاحظه ي بهتر وبيشتراوضاع و احوال آنها وكسب اطلاعات بيشتر درخصوص نحوه ي نگهداري آنان با جان اين موجدات زيبا وبي دردسر بازي نمي كرديم

فقط چند نكته ي بسيار مهم را بگويم ومابقي توضيحات را واگذار كنم به بعد بسياري از ما براين باوريم كه بدون غذادادن به ماهيان عيد،آنها مي توانند به راحتي زنده بماننددر صورتي كه اين حرف كاملا غلط واشتباه است تمامي موجودات زنده حتي اين ماهيهاي نوروز به غذا نياز دارند

در مواردي هم كه ديده مي شود يك ماهي نوروز بدون ريختن غذا زنده مانده بدين گونه نبوده كه آن ماهي اصلا چيزي نخورده باشد مطمئنا ماهي از چيزي تغذيه نموده تا توانسته زنده بماندشايد چيز خوردني معلق درهوا در ظرف آب او فرودآمده يا از جلبك ها و...تغذيه نمودهكه درصورت رها كردن آنها بدون غذا وتوجه كردن، عمر شان به علت عدم تغذيه ي صحيح كوتاه و كوتاهتر مي شود

پس بايستي حتما درنظرداشت كه به ماهي درهر روز در سه وعده ي غذايي صبح، ظهر و شب غذا ريخت
بهتر است كه غذاي آنها را از ماهي فروشها بگيريد و حتما هنگام خريد ذكركنيد كه غذايي كه من مي خوام براي گلد فيش يا همون ماهي قرمز عيده البته مي توان در صورت نبود غذاي ماهي از خرده نان نيز استفاده كرد اما خرده نان غذايي ناقص بوده و نمي تواند كه تمامي احتياجات بدني ماهي عيد را بر آورد سازد وجود ساير غذاها و ويتامين هاي محلول درآب فراموش نشود باز تكرار مي كنم كه غذاي آنها در سه وعده ي غذايي مختلف بايد داده شود حتي اگر خرده نان باشدظرف نگهداري آنها نيز بايد خيلي بزرگ باشدتا آنها بيشتر احساس راحتي كنند به هيچ وجه نبايد به ظرفهاي كوچك ماهي كه فروش آنها معمول است اكتفا نمود بايد مكان بزرگي رادر اختيار ماهي قرار داد تا بيشتر احساس راحتي نمايد

ماهي قرمز كوچك يا Goldfish   

ماهي قرمز كوچك يا همان ماهي طلايي (Goldfish) از معمول ترين ماهي هايي است كه در منزل مي توان از آنها نگهداري كرد. اين حيوان كوچك خانگي كه بسيار جذاب و دوست داشتني مي باشد در صورت مراقب مناسب مي تواند تا چند سال در كنار ما در منزل زندگي كند.

اما متاسفانه بخاطر قيمت ارزان آن اغلب بهاي لازم به آن داده نمي شود و در شرايط نامناسب نگهداري مي شود و بيش از چند ماه عمر نمي كند. بايد دانست كه قيمت ارزان اين ماهي هاي زيبا نبايد با ارازن بودن جان اين موجودات زيبا اشتباه گرفته شود. لذا لازم است براي فراهم آوردن شرايط مناسب زندگي آنها مواردي را رعايت كنيم.

   ظرف نگهداري

اولين موضوعي كه مي تواند بعنوان يك عامل مهم در عمر بيشتر ماهي موثر باشد محل زندگي آن است. ظروفي كه در آنها ماهي فروخته ميشود اغلب كوچك مي باشد و نبايد اشتباه كرد و ماهي ها را در همان ظروف كوچك نگاه داشت. ماهي ها به اكسيژن موجود در آب احتياج دارند و اين اكسيژن از طريق سطح هوايي كه با آب در تماس است وارد آب مي شود. هرچه سطح مقطع بالاي تنگ كوچكتر باشد اكسيژن كمتري مي تواند وارد آب شود. پس سعي كنيد تا آنجا كه ممكن است از ظروف كوچك براي نگهداري ماهي ها استفاده نكنيد.

آب

 از آنجايي كه ماهي در تمام طول عمر خود در آب مي باشد لذا لازم است آبي كه براي زندگي آن انتخاب مي كنيم داراي شرايط مناسب زندگي باشد. معمولا" استفاده از آب شهري مشكل خاصي براي ماهي هاي قرمز ايجاد نمي كند. اما قبل از كنار گذاشتن آب براي ظرف ماهي، بگذاريد يك دقيقه آب از شير بيرون برود اين باعث مي شود برخي مواد شيمايي كه احتمالا" در لوله رسوب كرده اند بيرون روند. براي اطمينان از خارج شدن موادي مانند كلر بايد قبل از عوض كردن آب ماهي ها، بگذاريد كه آب بمدت يك شبانه روز در ظرف بماند. همچنين اين عمل باعث مي شود كه آب دماي محيط را گرفته و تغيير آن براي ماهي ها خطري در بر نداشته باشد.

هرگز نبايد اجازه دهيد كه آب ظرف ماهي ها كثيف شود، اينكار مي تواند باعث بيماري، كوتاهي عمر و در نهايت مرگ آنها شود. براي تعويض آب هرگز آب را يك دفعه عوض نكنيد، با آرامش كامل نيمي از آب ظرف را خالي كرده و سپس كم كم آب برداشته شده از ظرف را با آبي كه از روز قبل نگه داشته ايد جايگزين كنيد. در هر صورت بايد سعي كنيد كه كمترين استرس را به ماهي هاي كوچك منتقل كنيد. شما بايد در طول هفته يك يا دو بار آب ظرف ماهي ها را به اينصورت عوض كنيد.

     غذا

ماهي هاي قرمز كوچك حيوانات بسيار سخت جاني هستند و هر چيزي را مي خورند. لذا به راحتي مي توانيد در شرايطي كه غذاي مناسب در دسترس نداريد از خرده هاي نان، و ... به مقدار كم بعنوان غذا به آنها بدهيد. به شما پيشنهاد مي شود از غذاهاي آماده آنها كه ارزان قيمت هم مي باشد تهيه كنيد. فقط مطمئن باشيد كه غذايي را كه مي خريد مربوط به Goldfish مي باشد. ماهي هاي نيز مانند انسان به پروتئين، ويتامين و ... براي رشد و زندگي نياز دارند.

در ارتباط با غذا دادن بايد دقت كنيد كه دادن زياد غذا به آنها و ماندن آنها در ظرف باعث آلودگي آب شده و براي ماهي ها خطراتي به همراه خواهد داشت. سعي كنيد به مقدار بسيار بسيار كم در سه نوبت غذايي همانند خودتان به آنها غذا دهيد، مقدار آن بايد بگونه اي باشد كه اضافه غذا در آب نماند.

دماي محيط

بهترين دما براي زندگي اين ماهي ها از حدود 10 تا 25 درجه سانتيگراد مي باشد. دماي محيط هرگز نبايد دفعتا" تغيير كند، تغيير تدريجي و ملايم دماي محيط يا آب براي آنها قابل تحمل مي باشد.

نور

ماهي هاي قرمز كوچك نيز همانند ساير حيوانات يا گياهان احتياج به نور خورشيد دارند. محل نگهداري آنها بايد به گونه اي باشد كه تغيير روز و شب در آن احساس شود. هرگز آنها در زير نور آفتاب مستقيم و شديد قرار ندهيد.

ساير شرايط

ريختن شن يا ماسه كف ظرف مي تواند حس بودن در منزل را براي اين ماهي ها بيشتر كند. دقت كنيد كه بيش از دو يا سه سانتيمر ارتفاع ماسه كف ظرف نباشد چرا كه در غير اينصورت مي تواند محيط خوبي براي رشد خزه و باكتري ها باشد. همچنين بايد از ماسه ايي استفاده كنيد كه لبه هاي تيز نداشته باشد تا باعث زخمي شدن ماهي ها نشود. در اين رابطه هرگز از ماسه هاي رنگ شده استفاده نكنيد.

بررسي رفتار

حداقل روزي دو نوبت يك دقيقه اي به رفتار ماهي هاي خود توجه كنيد. به اين ترتيب مي توانيد حركت هاي غير معمول آنها تشخيص دهيد، در صورت بروز مشكل در رفتار آنها اگر علاقمند باشيد مي توانيد از متخصصين نگهداري ماهي براي درمان آنها مشورت بگيريد. اما مطمئن باشيد اگر موارد بالا را رعايت كنيد مشكل خاصي براي آنها پيش نخواهد آمد.

اين ماهي ها ي قرمز عيداصلشون مال چينه و خدا مي دونه كي ولي حدس زده مي شه كه هزاران سال قبل مردم چين نوعي ماهي به اسم كپور خاكستري و سبز تو خونه هاشون نگهداري مي كردند بخصوص از انواع زيباشون كه لك قرمز يا سفيد داشتن و بعد از صدها سال اين ماهي هاي خانگي تكامل پيدا كردندبتدريج شدن ماهي قرمز حوض . با رنگهاي قرمز يا سفيد يا سياه يا دو رنگه .

ماهي قرمز از قرن 17 وارد اروپا شد و بعد شايد همون دوران به ايران راه پيدا كرد و سر سفره هفت سين نشست .ماهي قرمز يا ماهي حوض بينايي بسيار خارق العاده اي دارهو نه تنها 7 رنگ رو مي بينه بلكه مي تونه مادون قرمز و ماوراء بنفش رو هم ببينه يعني در شب هم چشمش كار ميكنه .ماهي قرمز ها در حاشيه بدنشون يك خط جانبي دارن كه نسبت به حركت حساسه و مي تونه كمترين حركتي رو در آب حس كنه.اين خط جانبي حدس زده ميشه كه به ماهي قرمزكمك ميكنه كه در آب گل الود طعمه رو حس كنه يا از دست ماهيان مهاجم فرار كنه .ماهي قرمز تا 30 سال عمر ميكنه براي نگهداريش بايد بهشون هر روز غذاي ماهي بدين و آبشون رو هر چندروز عوض كنين تا هميشه آب تنگشون پر از اكسيژن باشه .و يادتون باشه كه به تنگشون تلنگر نزنين چون هر لرزشي مثل يك زلزله رو سرشون خراب ميشه

 

 

 
  POWERED BY BLOGFA.COM